พม่า ลาว กัมภูชา                  นำเข้าแรงงาน 30 คนขึ้นไป  Free

         ด้วยสถานะการณ์ปัจจุบัน  ภาคการผลิตมีปัญหาขาดแคลนแรงงานจำนวนมาก  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  จึงเปิดโอกาสให้สถานประกอบการที่ขาดแคลนแรงงานดังกล่าว  สามารถว่าจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย MOU ได้แก่ ลาว กัมพูชา พม่า เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนแรงงานดังกล่าว

       NP.SIAM  เป็นอีกหนึ่งตัวแทนในประเทศไทยที่นำเข้าแรงงานถูกต้องตามกฎหมาย MOU ได้แก่ ลาว กัมภูชา พม่า  ด้วยประสบการณ์กว่า 8 ปี สามารถดำเนินการจัดส่งแรงงานต่างด้าวมาแล้วกว่า 2,000 คน ทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  ได้แก่  สระบุรี  นครนายาก  และสมุทรสงคราม  เป็นต้น

      ดังนั้นทาง NP.SIAM จึงขอเสนอเป็นตัวแทนประเทศไทยให้ท่านได้พิจารณา  หากท่านต้องการจ้างแรงงานถูกต้องตามกฎหมาย MOU 3 สัญชาติ  ได้แก่ ลาว กัมพูชา พม่า โปรดให้ NP.SIAM  ได้ให้บริการท่าน .....


บริการของเรา

- จัดหาแรงงานต่างด้าว ลาว พม่า กัมพูชา ตามข้อตกลง MOU ถูกกฎหมาย 100%

- รับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำเข้าแรงงาน และดำเนินการเอกสารการนำเข้าแรงงาน

Passport

 • บรรยากาศ คัดเลือกแรงงาน

  บรรยากาศ คัดเลือกแรงงาน

 • บรรยากาศ คัดเลือกแรงงาน

  บรรยากาศ คัดเลือกแรงงาน

 • บรรยากาศ คัดเลือกแรงงาน

  บรรยากาศ คัดเลือกแรงงาน

 • บรรยากาศ คัดเลือกแรงงาน

  บรรยากาศ คัดเลือกแรงงาน

 • บรรยากาศ คัดเลือกแรงงาน

  บรรยากาศ คัดเลือกแรงงาน

 • บรรยากาศ คัดเลือกแรงงาน

  บรรยากาศ คัดเลือกแรงงาน

 • บรรยากาศ คัดเลือกแรงงาน

  บรรยากาศ คัดเลือกแรงงาน

 • บรรยากาศ คัดเลือกแรงงาน

  บรรยากาศ คัดเลือกแรงงาน

 • บรรยากาศ คัดเลือกแรงงาน

  บรรยากาศ คัดเลือกแรงงาน

 • บรรยากาศ คัดเลือกแรงงาน

  บรรยากาศ คัดเลือกแรงงาน

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

บทสัมภาษณ์ คุณนิรันดร์ ไวนิทรา
ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อสมท.
วันที่ 1 พฤษภาคม 2555


คำสัมภาษณ์ ข้อติ-ชม บางส่วนจากผู้ใช้บริการ
บจก.จัดหางาน เอ็นพี.สยาม

       ** เป็นบริษัทที่มีความซื่อสัตย์ สัญญาค้ำประกัน บริษัท จัดหางาน เอ็นพี.สยาม จำกัด ได้ปฎิบัติอย่างเคร่งครัด ไม่มีปัญหาค่ะ โดยคุณอาทิตย์ยา (ฝ่ายบุคคล) บจก.โกเด้น ฟู้ดส์ สยาม **

       ** แรงงานกัมพูชาที่จัดส่ง OK ส่วนแรงงานลาวขอให้แก้ไขในเรื่องของความสูงวัย วุฒิ ของแรงงานส่วนความรับผิดชอบ OK ค่ะ โดยคุณดวงมาลิน (ฝ่ายบุคคล) บจก.PFP (แปรซิฟิค แปรรูปสัตว์น้ำ) **

       ** ผมใช้มาตั้งแต่ ปี2553 จนถึงทุกวันนี้ครับ เยี่ยมครับ  โดยคุณบอล (ฝ่ายบุคคล) บจก.สามัคคี ผลิตภัณฑ์คอนกรีต**
       ** บริการดี เอกสารช่วยจัดการให้ และไม่คิดจะใช้บริการบริษัทอื่นค่ะ โดยคุณวิไลลักษณ์ (ฝ่ายบุคคล) บจก.ยูไนเต็ด อลูมิเนียม อินดัสตรี้ **
       ** ใช้บริการมาตั้งแต่ยังเป็นบุคคลธรรมดา จนมาเป็น บริษัท จัดหางาน เอ็นพี.สยาม จำกัด 6 ปีแล้วค่ะ ปัจจุบันยังใช้งานอยู่ โดยคุณกอล์ฟ (ฝ่ายบุคคล) บจก.สหชัย ซีฟู้ด **

       เป็นเสียง ติ-ชม ที่ทางบริษัท จัดหางาน เอ็นพี.สยาม จำกัด ได้รับและจะนำไปปรับปรุง เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
       ขอแสดงความขอบคุณ
 
บริษัท จัดหางาน เอ็นพี.สยาม จำกัด

ผู้ใช้บริการบางส่วน

แรงงาน ต่างด้าว ลาว กัมพูชา พม่า MOU แรงงาน แรงงาน แรงงาน ต่างด้าว ลาว กัมพูชา พม่า MOU แรงงาน ต่างด้าว ลาว กัมพูชา พม่าแรงงาน แรงงาน แรงงาน แรงงาน แรงงาน แรงงาน แรงงาน แรงงาน แรงงาน ต่างด้าว ลาว กัมพูชา พม่า MOU แรงงาน ต่างด้าว ลาว กัมพูชา พม่า แรงงาน ต่างด้าว ลาว กัมพูชา พม่า MOU แรงงาน แรงงาน แรงงาน แรงงาน แรงงาน แรงงาน แรงงาน แรงงาน แรงงาน แรงงาน แรงงาน แรงงาน แรงงาน ต่างด้าว ลาว กัมพูชา พม่า MOU แรงงาน ต่างด้าว ลาว กัมพูชา พม่า แรงงาน ต่างด้าว ลาว กัมพูชา พม่า MOU แรงงาน แรงงาน แรงงาน แรงงาน แรงงาน แรงงาน แรงงาน แรงงาน