จัดหาแรงงานต่างด้าว ลาว กัมพูชา และพม่า ตามข้อตกลง MOU ถูกต้องตามกฎหมาย 100%
รับต่อเอกสารพม่าครบ 4 ปีและแรงงานลาวครบ 1 ปีเปลี่ยนเป็น MOU

 • บรรยากาศ คัดเลือกแรงงาน

  บรรยากาศ คัดเลือกแรงงาน

 • บรรยากาศ คัดเลือกแรงงาน

  บรรยากาศ คัดเลือกแรงงาน

 • บรรยากาศ คัดเลือกแรงงาน

  บรรยากาศ คัดเลือกแรงงาน

 • บรรยากาศ คัดเลือกแรงงาน

  บรรยากาศ คัดเลือกแรงงาน

 • บรรยากาศ คัดเลือกแรงงาน

  บรรยากาศ คัดเลือกแรงงาน

 • บรรยากาศ คัดเลือกแรงงาน

  บรรยากาศ คัดเลือกแรงงาน

 • บรรยากาศ คัดเลือกแรงงาน

  บรรยากาศ คัดเลือกแรงงาน

 • บรรยากาศ คัดเลือกแรงงาน

  บรรยากาศ คัดเลือกแรงงาน

 • บรรยากาศ คัดเลือกแรงงาน

  บรรยากาศ คัดเลือกแรงงาน

 • บรรยากาศ คัดเลือกแรงงาน

  บรรยากาศ คัดเลือกแรงงาน

คำสัมภาษณ์ ข้อติ-ชม บางส่วนจากผู้ใช้บริการ บจก.จัดหางาน เอ็นพี.สยาม

       ** เป็นบริษัทที่มีความซื่อสัตย์ สัญญาค้ำประกัน บริษัท จัดหางาน เอ็นพี.สยาม จำกัด ได้ปฎิบัติอย่างเคร่งครัด ไม่มีปัญหาค่ะ โดยคุณอาทิตย์ยา (ฝ่ายบุคคล) บจก.โกเด้น ฟู้ดส์ สยาม **

       ** แรงงานกัมพูชาที่จัดส่ง OK ส่วนแรงงานลาวขอให้แก้ไขในเรื่องของความสูงวัย วุฒิ ของแรงงานส่วนความรับผิดชอบ OK ค่ะ โดยคุณดวงมาลิน (ฝ่ายบุคคล) บจก.PFP (แปรซิฟิค แปรรูปสัตว์น้ำ) **

       ** ผมใช้มาตั้งแต่ ปี2553 จนถึงทุกวันนี้ครับ เยี่ยมครับ โดยคุณบอล (ฝ่ายบุคคล) บจก.สามัคคี ผลิตภัณฑ์คอนกรีต**
       ** บริการดี เอกสารช่วยจัดการให้ และไม่คิดจะใช้บริการบริษัทอื่นค่ะ  โดยคุณวิไลลักษณ์ (ฝ่ายบุคคล) บจก.ยูไนเต็ด อลูมิเนียม อินดัสตรี้ **
       ** ใช้บริการมาตั้งแต่ยังเป็นบุคคลธรรมดา จนมาเป็น บริษัท จัดหางาน เอ็นพี.สยาม จำกัด 6 ปีแล้วค่ะ ปัจจุบันยังใช้งานอยู่ โดยคุณกอล์ฟ (ฝ่ายบุคคล) บจก.สหชัย ซีฟู้ด **

       เป็นเสียง ติ-ชม ที่ทางบริษัท จัดหางาน เอ็นพี.สยาม จำกัด ได้รับและจะนำไปปรับปรุง เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ขอแสดงความขอบคุณ  บริษัท จัดหางาน เอ็นพี.สยาม จำกัด

ผู้ใช้บริการบางส่วน

Copyright © 2014, NP.SIAM Co.,ltd. All Rights Reserved.